2013-11-05

Хүүхдийн тоглоомын талбайд

Хүүхдийн тоглоомын талбайг тохижуулахад санаа оноо болж мэдэх зургийн цуглуулга.
Бага насны хүүхдэд тохирох боломжтой.

Өсвөр насны хүүхдүүдэд 

Авирах, тэнцвэр олох хөдөлгөөнд 
Post a Comment