2011-04-07

Тоглоомын талбай


Хүүхдийн тоглоомын талбай дэлхийн олон оронд ямар байдаг мөн яаж бүтээж болохыг энэ хуудсанд жагсаасан холбоосуудаар үзэж болно. Эх сурвалжуудаас хамааран жагсаалтыг тогтмол баяжуулах бодолтой байна. Харин та үүнээс санаа авч өөрийн амьдрах орчиндоо, гэр хороололдоо, хөршийн холбоондоо эсвэл цэцэрлэгт өөрсдийн бяцхан хүүхдүүдээ тоглуулах талбайг монгол орныхоо нөхцөл орчиндоо тохируулж байгуулж бүтээхэд туслаарай гэж танаас хүсмээр байна.


No comments: