2010-12-02

Хүүхдээ хүн болгоход хэвлий дотроос нь эхэлье.

Хүүхдийг хэвлийд байхаас эхлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй.  Хэвлийд байгаа хүүхдийн тархи нь хязгааргүй их хөгжих бэлтгэлтэй ба боломжтой , эрүүл мэндийн маш их нөөцтэй. Тэр их нөөц боломжийг нээж өгөхөд ээж нь туслах ёстой. Хэвлийд байгаа хүүхдийн тэр боломжийг нээхэд зөвхөн эхийн дуу хоолой ба бие организм л сургууль дадлага болно. 100 жилийн өмнө эрдэмтэд дөнгөж сая төрсөн хүүхдийн тархины эд эсийн тодорхой хэсэг нь хатангирших байдалтайг нотолсон байна. 1982 онд Японы эрдэмтэд хэвлийд байгаа хүүхэд эхийн дотор гадна болж байгаа бүх юмыг сонсдог, ялангуяа эхийн зүрхний чимээ ажиллагаа нь илүү хүчтэй сонсдог гэж үздэг байна.

Эхийн хэвлийд байгаа 4 долоо хоногтой хүүхдийн зүрх нь минутад 145 цохилттой байна гэдэг бол зүрх нь ажиллаж эхэлдэг байна.
5 долоо хоногтой байхдаа юмыг мэдэрч үйлдэл үзүүлдэг байна. Хэвлийд байгаа хүүхдэд хүрэхэд хүүхэд маш их хөдөлж байсан байна.
8 дахь долоо хоногтойд хүүхдийн тархины эс маш хүчтэй түргэн хөгжиж байсан байна.
12 долоо хоногтой хүүхдийн нүүр нь тодорч, болж байгаа зүйлийг нүүрний хөдөлгөөнөөр илэрхийлж байдаг.
14 долоо хоногтой хүүхэд дуу чимээг мэдэрч эхэлнэ. Энэ нь ярианы бүтцийг ялгаж хариу үйлдэл үзүүлж эхэлдэг байна.

2000 жилийн өмнө Хятадад төрхийн өмнө жирэмсэн эмэгтэйг  өдөр бүр олон цагаар дуу дуулуулдаг байжээ. Японд жирэмсэн эмэгтэйг маш сайхан газар байлгаж эх ирээдүйн хүүхдэд гоо сайхан ба хөгжмийн боловсрол олгодог. Сүүлийн үед  хойд Европын жирэмсэн эмэгтэйчүүд ардын болон шашны дуунуудыг дуулдаг байна. Полинезий улсад одоо ч жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дунд зориулсан бүжиг зохион явуулах , Калифорни эмч Рене Ван де Кар нь 60 жил жирэмсэн эмэгтэйд гараараа гэдсэндээ дарах, алгадах сэгсрэх хөдөлгөөнийг үгтэй хослуулан 10-20 минут дасгал хийлгэдэг, Францад жирэмсэн эмэгтэйг төрхөд нь нь хоорын дууг сонсгож төрүүлдэг  Мишель Аденагийн арга зэрэг Малазии, Энэтхэг,  Шведийн эрдэмтэд хэвлийд байгаа хүүхдийн зүрх цохиж эхэлсэн өдрөөс нь эхлэн туршилт судалгаануудыг хийж хүүхдийг хэвлийд байхдаа хөгжих боломжтой гэдгийг эдгээр эрдэмтэд нотолж өгсөн байна.
Оросын эрдэмтэн М.Л.Лазарев нь хүүхдийг хэвлийд байхад ээж нь тодорхой үе шаттайгаар хүүхдийн мэдрэлийн рефлексийг хөгжүүлж төлөвшүүлэх дасгалыг боловсруулсан байна.

Эхний гурван сард нь ургийг сэргээх үе шат гэж үздэг. Үүнийг дуу хөгжим ээр хөгжүүлэх дасгал хийдэг байна. Үүнд:

1-р сартай ургийг чичирхийлж хөгжүүлэх
2-р сартай ургийн судсыг авиагаар хөгжүүлэх
3-р сартай ургийг авиагаар амьсгалыг хөгжүүлэх

Хоёр дахь гурван сард нь ургийг бэхжүүлж баталгаажуулах үе шат 

4-р сартай ургийг хэмнэлтэй авиагаар хөгжүүлэх 
5-р сартай ургийн хөдөлгөөнийг авиагаар хүмүүжүүлэх
6-р сартай ургийг хөдөлгөөн, иллэг цохилтыг авиатай хослуулан хүмүүжүүлэх

Гурав дахь гурван сард нь ургийн зарим эрх тэнгийн  хөгжлийг идэвхжүүлэх үе шат

7-9 –р сартай ургийг сонсох ба харах эрхтнийг хөгжүүлж хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаа явагдана.

Иймд хэвлийгээс эхлэн хүүхдийг хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаа явуулснаар хүүхэд төрсний дараа ямар үр дүн гардаг вэ? гэвэл

 • · Төрөлхийн хөгжмийн сонсголтой
 • · Орчин тойрныг авиагаар зураглан төсөөлөх
 • · Төрсний дараа био хэмнэлтэд дасах
 • · Хэвлийд байх үеийн үгийн сантай.
 • · Авиа хөдөлгөөнөөр анхны харилцааны дадалтай. 
 • · Ээжийн дуу хоолойг танин.
 • · Өнгө ялгах анхны үндэс тавигдана. 
 • · Иллэгийн мэдрэмжтэй .
 • · Сэтгэхүйн гурван хэв шинжийн эхний төлөвшилттэй. Энэ нь хөгжмийн дуу чимээнд сэтгэл хөдлөх,  шинэ тоглоомыг өнгөөр нь ялгах чадвартай болсон байна.
 • · Бие бялдрын ба сэтгэл хөдлөлөөрөө нэлээд боловсорсон байна.
 • · Үеийн хүүхдээс хөгжлөөрөө түрүүлнэ.
 • · Сонирхол анхаарал нэлээд сайн байна.
 • · Шоог яриа ба ой тогтоолт нь илүү сайн байна.
 • · Дархлаа сайн байдаг учраас барагтай бол өвдөхгүй.
 • · Хөгжимд дуртай бүжиглэх дуртай.
 • · Маш их зураг зурна.
 • · Сургуульд сайн сурдаг байна.


 Ийм сургалт явуулснаар ээжид нь ямар үр дүн өгдөг вэ гэвэл

 • · Сэтгэл санаагаар тайван байна.
 • · Эрүүл мэнд сайжран.
 • · Төрөлт хөнгөн явагдана.
 • · Хөхний сүү сайжран.
 • · Хүүхдээ нарийн сайн мэдэж авна.
 • · Хүүхдээ төрсний дараа маш хурдан арчлах сувилах ажилдаа идэвхтэй оролцоно.

Төрсний дараа Та хүүхдээ хэрхэн ажиглах ба 0-1 нас хүртэл хүүхэд чинь хэрхэн хөгждөг талаар (Миний бөмбүүлээ хуудаснаас олж ) уншиж болно.

Ашигласан ном ба дэлгүүлж унших эх сурвалж
М.Л.Лазарев   “МАМАЛЫШ”   “Рождение до рождения”    Москва 2009 год
Г.Доман, Д.Доман  “Дошкольное обучение ребенка”  Москва. 1995  год.
Программа воспитания и обучения в детском саду”. Под редакциией  доктора М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой.  Издание 3-е. Москва 2005 год.

No comments: