2010-03-30

Багчуудаа хөгжүүлье 3-4 нас


3 ба 4 настай хүүхдийг гэрээр  сургах хүүхэд , эцэг эхийн сургалтын гарын авлага.

Өнөөдөр олон хүүхэд  багачууд ясли цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байна. Ялангуяа гэр хороолол, малчдын 0-6 настай  хүүхдүүд  гэр орноороо ах, эгч, эмээ өвөөгийн гар дээр бойжиж байгаа. Мөн тухайн газарт нь ясли цэцэрлэг байхгүй  бол голдуу гэрээрээ байдаг.  Хүүхдийг гэр орноор нь зөвхөн харгалзах буюу асрагчийн үүднээс хандаж хөгжүүлэх талыг мартдаг явдал бий.  Бага насны хүүхдийг насны онцлог, мэдээлэл хүлээж авах , юмыг ухааран ойлгох чадвар зэргийг харгалзан  дэс дараатайгаар хөгжүүлж, хүмүүжүүлэх зүйтэй гэж бид үздэг. Иймд Та бүгдэд  гэрээр  хүүхдийг хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэхэд зориулан  хүүхэд, эцэг эхийн сургалтын гарын авлага байдгийн нэгэн жишээг толилуулж байна.  

Эдгээр  сургалтын гарын авлага нь  цэцэрлэгээс хүүхдэд эзэмшүүлж байгаа сургуулийн өмнөх боловсролын агуулгатай дүйцэхээр бэлтгэгдсэн юм. Энэ нь  сургуульд ороход гэрээс ба цэцэрлэгээс  адил бэлтгэлтэй хүүхдүүд ирэх юм. Үүний тул бид хүүхдийг 3 наснаас нь эхлэн үе шаттай хөгжүүлж хүмүүжүүлж сургуульд бэлтгэх сургалтын  гарын авлагыг боловсруулан гаргасан билээ.

Үүнээс гадна  хөдөө орон нутагт сургуулийн өмнөх боловсрол олгоход  явуулын багшийн сургалтын гарын авлагыг иж бүрнээр нь боловсруулан гаргасан билээ. Эдгээр   сургалтын гарын авлагаар 10 жил туршиж 20 000 гаруй хүүхдийг сургуульд бэлтгэсэн туршлагаа та бүгдэд толилуулж байгаа юм.  Энэ талаар танд санаа оноо байвал бичээрэй.

Үргэлжлүүлээд ном гарын авлага хуудаснаас мэдээллийг аваарай.