2012-03-13

Хүүхэд тагтаа хоёр


pigeon


М.Чимэд
                  Хүүхэд тагтаа хоёр.

          Наранд ээвэр саравчинд
          Намхан байр засаад
          Багахан  будаа  цацаж
          Бяцхан Болд явав.

 Цагаан цэнхэр тагтаа
Цугларч олуулаа ирээд
Асгасан будаа түүж
Амтархан идэж шуугилдав.

            Аравхан хоногийн дараа
            Ариун цагаан  тагтаа хан
            Болдын дэргэд ирээд
            Будаа идээд овоордог болов.

Цаг хоног өнгөрөхөд
Цагаан цэнхэр тагтаа
Болдын мөрөн дээр суугаад
Баяртай явдаг боллоо.

Гурваас дөрвөн настай хүүхдүүдэд цээжлүүлэх шүлэг.