Тоглох талбай

Тоглоомын талбай


Хүүхдийн тоглоомын талбай дэлхийн олон оронд ямар байдаг мөн яаж бүтээж болохыг энэ хуудсанд жагсаасан холбоосуудаар үзэж болно. Жагсаалтыг тогтмол баяжуулана. Харин та үүнээс санаа авч амьдрах орчиндоо, гэр хороололдоо, хөршийн холбоондоо эсвэл цэцэрлэгт өөрсдийн бяцхан хүүхдүүдээ тоглуулах талбайг монгол орныхоо нөхцөл орчиндоо тохируулж байгуулж бүтээхэд туслаарай.
  • Хүүхэд хөдөлгөөнт тоглоомоор тоглох өөр нэгэн боломж (цэцэрлэг, зааланд, гэртээ ... байшин дотор) EyePlay Express
  • Тоглоомын талбайн түүх, байгалийн орчинд тоглоомын талбай байгуулах урлаг Playscapes
  • ...