Түүхт

Монголын цэцэрлэгийн түүхэн үйл 
явдлуудаас өгүүлэхэд ийм байна.

  • Багшийг дурсахуй Монгол улсад  хүүхдийн  цэцэрлэгийг  анх шинжлэх ухааны үндэстэй хөгжүүлэхэд  үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан  буянтай багш нараа дурсан ... "Давалгаа сайт"  өгүүллэгийн холбоосыг устгасан тул шинэ холбоос оруулав.